European Journal of Cultural Studies (Tidskrift)

Venäläinen, S. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2020 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1367-5494
OmfattningInternationell