European Journal of Cultural Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug. 2020 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1367-5494
OmfattningInternationell