European Journal of Women's Studies (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjan 2012
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1350-5068
OmfattningInternationell