European Review of Agricultural Economics (Tidskrift)

Hyytiä, N. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of manuscript

European Review of Agricultural Economics
Periodapr 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0165-1587
OmfattningInternationell