Evaluation of the Medicinal Uses and Antimicrobial Activity of Piper guineense (Schumach & Thonn)

Fyhrquist, P. J. (Bihandledare), Vuorela, H. (Handledare), Holm, Y. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Doctoral thesis
Periodmaj 2017dec 2018
Examinand
Examination vidAvdelningen för farmaceutiska biovetenskaper