Examination of B.Sc. thesis

Savolainen, S. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Kompaktit protonilaitteet sädehoidossa
Period2016
ExaminandNoora-Mari Pienimäki
Examination vidUniversity of Helsinki