Examination of doctoral dissertation

Carl-Adam Hæggström (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period22 sep 2000
ExaminandHåkan Slotte
Examination vidSveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala