Examination of doctoral dissertation

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Opponent
Period2012
ExaminandMikael Hultnäs
Examination vid
  • Swedish University of Agricultural Sciences