Examination of doctoral dissertation

Groop, P. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Pathomechanism of diabetic nephropathy
Period1999
ExaminandAnna Körner
Examination vidKarolinska Institutet
OmfattningInternationell