Examination of doctoral dissertation

Aula, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Communicative and Anticipatory Decision-Making Supported by Bayesian Networks
Period2009
ExaminandPertti Kuokkanen
Examination vidHelsingin yliopisto