Examination of doctoral thesis

Salminen, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: FGF signaling in patterning and neurogenesis of the developing midbrain and anterior hindbrain
Period2012
ExaminandLaura Lahti
Examination vidUniversity of Helsinki