Examination of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Mirjam Söderqvist, Moabilainen identiteetti muutoksessa
Period11 okt 2019
ExaminandMirjam Söderqvist
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningLokal