Examination of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Saimi Kautonen, Kalkkikiviastiat ja roomalaisajan juutalaisuus – Tutkimus his torian ja lähteiden kriittinen tarkastelu
Period27 maj 2019
Examinand
OmfattningNationell