Examinator of pro gradu thesis

Zilliacus, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Granskare av pro gradu avhandling: J. Rehnström
Period1 jun 2018
Examinand