Examiner

Savolainen, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

M. Sc. thesis
Kuhostiheyden ja varjoainepitoisuuksien määrittäminen kaksoisenergiattietokonetomografialla.
Period2019
ExaminandTuomas Vuokko
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell