Examiner for Doctoral Dissertation

Salven, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2006
Examinand
Examination vidUniversity of Eastern Finland (UEF)