Examiner of a licentiate dissertation

Rusama, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

A licentiate dissertation by Matti Väisänen

Title of thesis: Kasteen ja uskon välinen dilemma
Period2006 → …
ExaminandMatti Väisänen
Examination vidHelsingin yliopisto