Examiner of a MA Thesis in Gender Studies

Sorainen, A. (Deltagare), Pulkkinen, T. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Loldiers of Odin and Clowns Against Fascism: Powers of Performative Failure in Grassroots Anti-fascist Activism: JOnna Nummela
Period12 feb 2020
VidGenusforskning
OmfattningNationell