Examiner of a Master's Thesis (Goggin)

Lehtipuu, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period22 nov 2018
ExaminandMarina Goggin
Examination vidTeologiska fakulteten
OmfattningInternationell