Examiner of licentiate thesis for specialization in clinical neuropsychology

Alho, K. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Examiner
  Period20 jun 2011
  ExaminandSini Huolman
  Examination vidUniversity of Turku