Examiner of licentiate thesis, University of Helsinki 2007

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Morphine-induced behavioral sensitization in alcohol-preferring and alcohol-avoiding rats
Period2007
ExaminandSami Ojanen
Examination vid
  • University of Helsinki