Examiner of Master thesis in linguistics, the Federal University of Pará, Bélem, Brazil

Virtanen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Periodmar 2016
Examinand
OmfattningInternationell