Examiner of Master's Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Second Examiner

Title of thesis: Äitiyteen liittyvät kielikuvat 1. Tessalonikalaiskirjeessä ja Galatalaiskirjeessä
Periodmaj 2014
ExaminandElise Pöyri-Tuunainen
Examination vid
  • University of Helsinki