Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Taisto Sokka, Ihmisen Poika -käsitteen retorinen käyttö Matteuksen evankeliumissa
Period1 maj 2020
Examinand
OmfattningNationell