Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Saga Lippo, Kamppailu tunnustamisesta Heprealaisessa Esterin kirjassa
Period28 apr 2020
Examinand
OmfattningNationell