Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Anni Raunio, ”Hän näytti heille, mitä he eivät olleet huomanneet”: Hymni Luojalle -psalmin (11Q5 26:9−15) käännös ja luomistematiikan tarkastelu psalmin intertekstien ja muiden luomispsalmien yhteydessä
Period24 apr 2020
Examinand
OmfattningNationell