Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Heli Alamaunu, Kirkastuva aamunkajo: Sananlaskujen tiemetaforat individuaatioteorian valossa
Period22 apr 2020
Examinand
OmfattningNationell