Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Harri Söderholm, Viimeinen ateria -myytin synty: Evoluutiobiologinen ja -teoreettinen selitys
Period7 jun 2020
Examinand
OmfattningNationell