Examiner of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervision and external examiner

Title of thesis: Asenteet samarialaisia kohtaan Uuden testamentin teksteissä
Period29 maj 2013
Examination vidUniversity of Helsinki