Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Second Examiner

Title of thesis: Danielin kirjan 11. luku ja mesopo¬tamialaiset paralleelitekstit
Periodmaj 2011
ExaminandKaisa Vaittinen
Examination vidUniversity of Helsinki