Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Second Examiner

Title of thesis: Heprealaisen Raamatun tekstien käyttö ja tulkinta 11Q13-tekstissä
Periodmar 2011
ExaminandJouni Anttila
Examination vidUniversity of Helsinki