Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Second Examiner

Title of thesis: Savenvalajan ruukku vai savinen astia? Jakeiden Jer. 18:1–12 ja 19:1–13 kehityksen yhtymäkohdat
Periodmaj 2011
ExaminandAntti Huotari
Examination vidUniversity of Helsinki