Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Second examiner

Title of thesis: Jumalattomat Viisauden kirjassa
Periodmaj 2012
ExaminandKaisa Oittinen
Examination vidUniversity of Helsinki