Examiner of PhD thesis, Pirita Rämänen

Tenkanen, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Tall oil fatty acid-based alkyd-acrylic copolymers
Period2014
ExaminandPirita Rämänen
Examination vidHelsingin yliopisto