Examniation of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Katja von Schöneman, Evolution of Rabbinic Discourse on the Creation of Woman
in Late Antiquity. Second Examiner.
Period8 okt 2019
Examinand