Expert Opinion for the Constitutional Law Committee

Petman, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Expert Opinion on the Government Bill HE 66/2010 vp (Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta)
Period2 jun 2010
VidParliament of Finland , Finland