Expert Opinion for the Constitutional Law Committee

Petman, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Expert Opinion on the Government Bill 74/2012 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta)
Period18 sep 2012
VidParliament of Finland , Finland