External Examiner

Pyykkö, P. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Periodfeb 2012
Examinand
Examination vidIIT Kanpur