External examiner for Doctoral thesis of Praveen Nedumpully, Department of Physics Aalto University

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period15 dec. 2012
Examination vid
  • Aalto University