External examiner of a PhD thesis (Hatirarami; University of Zimbabwe)

Yli-Halla, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Exploring mechanism to restore fertility of degraded Lixisols for enhanced crop productivity under smallholder farmer management system
Periodaug 2015sep 2015
ExaminandHatirarami Nezomba
Examination vidUniversity of Zimbabwe
OmfattningInternationell