External examiner of Chris Ryder's PhD thesis

Säily, T. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period12 dec 2018
ExaminandChris Ryder
Examination vidUniversity of Reading
OmfattningInternationell