External Examiner of Doctoral Dissertation of Hestie Byles, Dept of Soiology, Faculty of Humanities, University of Pretoria, South Africa

Pyörälä, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period1 maj 2018
ExaminandByles Hestie
OmfattningInternationell