External examiner of PhD thesis

Heiskanen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period6 aug 2019
ExaminandWenkai Guo
Examination vidUniversity of Cambridge
OmfattningInternationell