External examiner of PhD thesis, University College London, UK

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period13 dec. 2018
OmfattningInternationell