External examiner, Title of Docent in Cultural History

Holmberg, E. J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperAnnan

Beskrivning

Examiner of a Title of Docent in Cultural History, University of Turku
Periodmaj 2020
VidUniversity of Turku, Finland
OmfattningNationell