External reviewer of PhD thesis of Katrin Halling

Öörni, K. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2008
Examinand
Examination vidÅbo Akademi
OmfattningNationell