Förhandsgranskare

Sjöblom, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Reinventing the Third Way
Periodjan 2015
ExaminandKenneth Nordberg
Examination vidÅbo Akademi