förhandsgranskning

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: PPAR agonists in modulating inflammatory properties of macrophages
Period1 apr. 2015
ExaminandErja-Leena Paukkeri
Examination vid
  • Tampere Yliopisto