Medicinska fakulteten (Organisation)

Kujala, T. (Styrelsemedlem)

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Beskrivning

Member of the Appointment committee for a position as a Professor in Behavioural Genetics
Period2017
VidMedicinska fakulteten