Statsvetenskapliga fakulteten (Organisation)

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Beskrivning

Sosiaaligerontologian apulaisprofessuurin/professuurin valmisteluryhmän jäsen
Periodapr. 2017sep. 2017
VidStatsvetenskapliga fakulteten