Faculty representative in doctoral thesis committee

Tanskanen, S. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Periodmaj 2019
ExaminandSatu von Boehm